Cursus bewegingsanalyse bij volwassenen 2016

Klinische gangbeeld analyse
Al enige jaren bestaan zowel in ons land als bij gespecialiseerde internationale instituten opleidingen ‘bewegingsanalyse’. De kennisoverdracht is hierbij voornamelijk gericht op aspecten van het normale lopen en heeft als primaire toepassing ‘het spastische kind’.

 

index

Analyse van het lopen en bewegen is echter niet alleen relevant voor kinderen. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de bewegingsanalyse ook bij volwassen patiënten een duidelijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het behandelplan. Denk hierbij aan het aanmeten en uitlijnen van orthesen, het indiceren van phenolisaties (of botuline toxine) en weke delen chirurgie.

Doelgroep
De opleiding richt zich op revalidatieartsen, orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, orthetisten en bewegingstechnologen, werkzaam binnen de revalidatie en de orthopedie.

De cursus
De cursus wordt gegeven door Roessingh Research and Development (RRD) in Enschede. In de cursus leert u, door een gestructureerde analyse van het lopen (incl. klinische testen, grondreactiekrachten en EMG), loopstoornissen te identificeren en behandelmogelijkheden te formuleren. In de cursus ligt de nadruk voornamelijk op bewegingsanalyse bij CVA-patiënten, maar de aangeboden systematiek is toe te passen bij andere pathologie zoals MS, amputatie en dwarslaesie.